Antoni Riera, Josep Guitart, Salvador Giner, eds., Ciutats mediterrànies: civiltizació i desenvolupament / Villes méditerranéennes: civilisation et développement, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2015.

Flocel Sabaté, ed. Ciutats mediterrànies. L’espai I el territori,  Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, forthcoming.